We are specialists in school and office supplies

ATTENTION, WE HAVE NEW PHONE NUMBERS!!

Phone: 541 126 111
Fax: 541 126 199
E-mail: sales@kartonpp.cz

school supplies
office products

Physiotherapist recommends

Schoolbags produced by Karton P+P company are developed with an emphasis to minimize the negative impact on the children's locomotor system. The children's locomotor system is unlike the adult's locomotor system in development. Therefore, it is a big advantage, when the schoolbags comply with ergonomic requirements reducing our children's spin load.


The schoolbags produced by Karton P+P company have been engineered to respect the natural shape of the spin.


Thanks to a specially designed padding is the schoolbag in a fluent contact with the spine. The pectoral belt stabilizes the schoolbag's position and thanks to a better weight distribution reduces the spin and the shoulder load.


The design, the padding and the possibility to tighten the shoulder belts, provide an equal load distribution on children's pectoral. This prevents an extensive spin load.


All these mentioned ergonomic elements provide the proper posture in the shoulder, body and spine area.

Product catalogues

NEW CATALOGUE FOR BACK TO SCHOOL 2017 IS HERE !!

Do you have any questions. Do not hesitate to ask.

Contacts
eulogo
S radostí oznamujeme, že začátkem roku 2017 byl oficiálně schválen dotační projekt č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005499 s názvem Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti KARTON P + P s termínem realizace od 1.5.2017 do 30.4.2019 a je úspěšně realizován. Jeho cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Díky realizaci projektu bude ve společnosti nastaven komplexní systém vzdělávání pro její stávající zaměstnance i pro všechny nově příchozí pracovníky.