Our product catalogue

school supplies
office products

School and Office Supplies


You can find a wide range of products among office and school supplies, both with our own motives (non-license), and with license motives (e.g. Frozen, Cars, Minions, Angry Birds, etc.).
We use various materials for their production, such as cardboard, phthalate-free PVC, polypropylene, safe textile materials etc. When selecting these materials, we always exercise caution with regard to safety of our products and especially with regard to the end user. In particular, we care for the elimination of harmful effects on children's spine in the development of backpacks. This is a reason why we cooperate with leading physiotherapists.

eulogo
S radostí oznamujeme, že začátkem roku 2017 byl oficiálně schválen dotační projekt č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005499 s názvem Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti KARTON P + P s termínem realizace od 1.5.2017 do 30.4.2019 a je úspěšně realizován. Jeho cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Díky realizaci projektu bude ve společnosti nastaven komplexní systém vzdělávání pro její stávající zaměstnance i pro všechny nově příchozí pracovníky.