Contacts Karton P+P Brno

Contact Us

VGP Park Hala1, Stará pošta, 664 61 Rajhrad, CZ

541 126 111

541 126 112

www.kartonpp.cz

sales@kartonpp.cz

   We are on Facebooku

Text Us

Do you prefer personal contact

On map you can found our location and take a little trip to make a personal contact with us.

eulogo
S radostí oznamujeme, že začátkem roku 2017 byl oficiálně schválen dotační projekt č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005499 s názvem Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti KARTON P + P s termínem realizace od 1.5.2017 do 30.4.2019 a je úspěšně realizován. Jeho cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Díky realizaci projektu bude ve společnosti nastaven komplexní systém vzdělávání pro její stávající zaměstnance i pro všechny nově příchozí pracovníky.